THÔNG TIN TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Quý khách có thể chuyển khoản cho HDTECH bằng các tài khoản sau:

✔ TK công ty: Thiên Hùng Computer

➊ STK: 0481000772502 – Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
➋ STK:
➌ STK:
➍ STK:
➎ STK:
➏ STK:

Lưu ý: Trước và sau khi chuyển khoản Quý Khách vui lòng thông báo với bộ phần kế toán Thiên Hùng Computer theo số 078.6886.678